Зар мэдээ 2                                                                         zar medee 1 title                                                                         

Агроэкологи бизнесийн сургуулийн санхүү, мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, хөрөнгийн зарцуулалт хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, санхүүгийн сахилга батыг хангаж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад чиглэж ажилладаг.

Санхүүгийн журам

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01