ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн 50 жилийн ойн мэнд хүргэе.                                                                         ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн эрдэмтэн профессор, багш, ажилтан, ажилчид нийт төгсөгчдөдөө 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе.                                                                         

ХААИС-ийн Агроэкологи, Бизнесийн сургуулийн түүхэн товчоон

1969-он.  Усны аж  ахуйн техникум. Архуст

1970-он. Усны аж  ахуйн техникум. Шарын гол

1991-он.  Хөдөө аж ахуйн коллеж. Дархан

1993-он.  ХААИС-ийн харъяа Ургамал Газар Тариалангийн Сургалт Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн. Дархан-Уул

2001-он.  Дээд боловсролын байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдсэн

2007-он. Дээд боловсролын байгууллагаар II шатанд магадлан итгэмжлэгдсэн

2015-он. ХААИС-ийн харьяа Ургамал Газар Тариалангийн Хүрээлэн. Дархан-Уул аймаг.

2017-он. ХААИС-ийн Агроэкологи, Бизнесийн сургууль. Дархан-Уул аймаг.

 

 

 

 

 

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01