Зар мэдээ 2                                                                         zar medee 1 title                                                                          Буцах

Мэргэжил Мэргэжлийн товч танилцуулга Индекс
1 Байгаль орчны хяналт үнэлгээ Ажлын байр: БОАЖЯ, МХУГ, түүний харъяа агентлагууд, нийслэл, аймаг, сум, дүүрэгт байгаль орчны улсын байцаагч, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн түшмэл, мэргэжилтнээр ажиллахаас гадна ЭШ-ний хүрээлэн, төвүүдэд ЭШ-ний ажилтан, бүх шатны боловсролын байгууллагад экологи, биологийн багш, байгаль орчны чиглэлийн төслийн удирдагч, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний компаниуд экспертээр ажиллана D052102
2 Экологи Ажлын байр: БОАЖЯ, МХЕГ, түүний харъяа агентлагууд, нийслэл, аймаг, сум, дүүрэгт байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн түшмэл, байгаль хамгаалагч мэргэжилтнээр ажиллахаас гадна Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвүүдэд Эрдэм шинжилгээний ажилтан, бүх шатны боловсролын байгууллагуудад экологи, биологийн багш, байгаль орчны чиглэлийн төслийн удирдагч, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний компаниуд тусгай эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагуудад экспертээр ажиллана. D052101
3 Усны нөөц, экологи Нийслэлийн болон аймаг орон нутгийн ус зүйн мониторингын сүлжээ, орчны шинжилгээний лаборатори, уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг компанид усны чанар, нөөцийн мэргэжилтэн, усны химич, эрдэм шинжилгээний ажилтан, аймаг, сум нийслэлийн бохир ус цэвэрлэх станц, болон байгаль орчны үнэлгээний компаниудад усны нөөц, чанарын үнэлгээний мэргэжилтнээр ажиллана. D052202
4 Хими Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, түүний харъяа агентлагууд, нийслэл, аймаг, сум , дүүргийн тамгийн газарт үйлдвэрийн бохирдол, химийн хорт бодис хариуцсан мэргэжилтэн, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаач, аймгуудын мэргэжлийн хяналтын газарт шинжээч, онцгой байдлын газарт хяналтын байцаагч, ерөнхий боловсролын сургуульд химийн багш /багшлах эрхийн үнэмлэх авсан тохиолдолд/, үйлдвэрийн газруудад химич, лаборантаар ажиллана. D053101
5 Цаг уур БОАЖЯам, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ус, цаг уур орчны шинжилгээний газар, Ус, цаг уурын хүрээлэн, аймаг, хотын Ус цаг уур, орчны шинжилгээний албадад ХАА-н цаг уур, уур амьсгал, урьдчилан мэдээлэх инженер, эрдэм шинжилгээний ажилтан, их, дээд сургуульд багш, архив сангийн эрхлэгч, холбооны сүлжээнд операторчноор ажиллана. D052103
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01