ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                         ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                         

IN THE NEWS


ИСПАНИЙН МАЛАГА ИХ СУРГУУЛЬД МОНГОЛ СОЁЛЫН ӨДӨРЛӨГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА


https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/una-jornada-sobre-mongolia-acerca-la-cultura-de-este-pais-al-alumnado/?fbclid=IwAR3vP4eJXEOSdMSXFJTiiZwLjp-E8yauAQ_bX6p168uuE2EmD4LrbkHuikc ХААИС-ийн харъяа УГТХ-ийн Агроэкологи, Бизнесийн сургууль нь 2017 оноос эхлэн Испани улсын Малага Их Сургуультай хамтран ажиллаж байна. Тус хамтын ажиллагааны хүрээнд 2019-2020

2020-01-24 илүү…

RESEARCH NEWS


НЭРТ ЭРДЭМТЭН, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ДОКТОР ПРОФЕССОР Д.ЦЭРМААГИЙН НЭРЭМЖИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

НЭГ. ЗОРИЛГО Оюутан, судлаачдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чадавхийг дээшлүүлэх, мэдлэгийн хүрээг тэлэх, судлаачийн ёсзүйд

2019-11-17 илүү…

SCHOLARSHIP NEWS


ИЗРАЙЛ УЛСЫН AGRO STUDIES ХӨТӨЛБӨРТ ОЮУТАН ХАМРУУЛНА

Энэхүү хөтөлбөр нь Хөдөө аж ахуйн салбарт үйлдвэрлэлийн дадлага, туршлагыг онолын хичээлтэй хослуулсан хөдөө аж ахуйн сургалтын

2019-04-01 илүү…
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01