Зар мэдээ 2                                                                         zar medee 1 title                                                                          Буцах

Нэр

Хугацаа

Төсөв

Манай талын үүрэг, оролцоо

Хараа голын ай савын хээрийн судалгаа (ОХУ-тай)

2013-2014

8 сая төгрөг

Хөрсний судалгаанд оролцсон

Хараа голын ай савын тариаланд хөрсний тэжээлийн бодисын баланс (Герман улстай)

2011-2012

2500 орчим евро

Мэргэжлийн судалгаа, арга зүй, гүйцэтгэл

Герман Монголын

Момо-2 био газ гаргах төхөөрөмж, метатенкийн туршилт судалгаа

2011-2013

112000 евро

Багш, оюутны хамтарсан судалгаа, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, тоног төхөөрөмж тээвэрлэлт, угсралт, туршилт

ОУ-ын KOICA байгууллагатай хамтран Хүлэмжийн аж ахуйн төсөл

2013-2015

26422 ам.доллар

Гүйцэтгэл, туршилт

Чех-Монголын хамтарсан ой, ой модны экологийн төрөл зүйлийн генийн сангийн хөгжил

2015-2017

1 сая хүртэлх ам.доллар

Хамтарсан санхүүжилт, ажиллах хүчин сонгон шалгаруулалт, барилга байгууламж, мэдээлэл

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01