Зар мэдээ 2                                                                         zar medee 1 title                                                                          Буцах

Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийх зорилгоор 3 сарын 22-ны өдөр манай сургууль дээр ажиллалаа.


ХААИС-ийн харüяа УГТХ-ийн Агроэкологи, Áизнесийн сургууль нь 5 мэргэжлээр магистрын сургалт явуулдаг. Хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээнд үндэслэн Хүрээлэн буй орчны инженер, Газар зохион байгуулалтын магистрын хөтөлбөрийг шинээр нээх хүсэлтийг Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлд хүргүүлсэн.

Энэхүү хүсэлтийн дагуу Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийх зорилгоор 3 сарын 22-ны өдөр дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр манай сургууль дээр ажиллалаа.

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчдийн хөдлөнгийн үнэлгээний хариу 4 сарын эхний долоо хоногт гарна.

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01