Санал хүсэлт

Таны санал болон зөвлөмж нь сургуулийн үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулахад чухал хувь нэмрийг оруулах юм. Иймээс та санал хүсэлтээ дараах и-мэйл хаягаар илгээнэ үү.

bdaginnas@sab.edu.mn