Гадаад харилцаа

АГРОЭКОЛГИ БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛИЙН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Тус сургууль нь Азийн сан, Жайка, Койка, Япон-Монголын экологийн сан, Германы техник хамтын ажиллагааны байгууллага, Английн сайн дурын байгууллага, АНУ-ын Энх тайвны корпус, Чехийн “Реорlе In Nееd" зэрэг ОУ-ын байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг төдийгүй АНУ-ын Хойд Техасын Их сургууль, ХБНЧ улсын Трутнов дахь ойн академи, Нидерландын Вагненгийн Их сургууль, Солонгосын Инчеоны Үндэсний Их сургууль, БНХАУ-ын ХААИС, Эрхүүгийн Их сургууль, ӨМӨЗО-ны ХААИС, ОХУ-ын Улаан-Үд хотын ХАА-н академи, Буриадын Байгалийн нөөцийн менежментийн хүрээлэн зэрэг  их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэл-инновацийн чиглэлээр хамтран ажиллахын зэрэгцээ судалгааны хамтарсан төсөл, оюутан солилцооны хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Агроэкологи Бизнесийн сургуулийн хүндэт профессорууд

  Овог нэр Хүндэт профессороор өргөмлөгдсөн он
 
Байгууллага, албан тушаал Улс
1 Хи Кван Ли 2019 Инчеоны үндэсний их сургууль, Хотжилт, хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн сургуулийн ректор Солонгос
2 Янагида Койчи 2009 Японы дэлхийг ногооруулах сангийн тэргүүн Япон

 

Агроэкологи Бизнесийн сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээтэй сургууль, байгууллагууд

Их, дээд сургууль, байгууллагын нэр Гэрээ байгуулсан огноо Гэрээний хүчинтэй хугацаа
 1.  
Дрездений Их Сургууль /Герман/ 2014.05.29  
 1.  
Хойд Техасын Их Сургууль /АНУ/ 2014.05.23  
 1.  
Трутновын ойн академи /Чех/ 2014.06.06  
 1.  
ӨМӨЗО, ХААИС-ийн Экологийн сургууль 2015.04.15 5 жил
 1.  
ӨМӨЗО, ХААИС-ийн Эдийн засгийн сургууль 2015.04.15 5 жил
 1.  
ӨМӨЗО, ХААИС-ийн Агрономийн сургууль 2015.04.15 5 жил
 1.  
Буриадын Ерөнхий ба Туршилтын Биологийн ЭШХ 2015.05.12 5 жил
 1.  
Буриадын Байгаль судлал, Байгалийн Нөөцийн Менежментийн ЭШХ 2015.05.14 5 жил
 1.  
Буриадын ХАА-н Академи 2015.05.13 5 жил
 1.  
Буриадын ХАА-н Академийн Агрономийн факультет 2015.05.13 5 жил
 1.  
Буриадын ХАА-н Академийн Эдийн засгийн факультет 2015.05.13 5 жил
 1.  
Буриадын ХАА-н Академийн Инженерийн факультет 2015.05.13 5 жил
 1.  
Буриадын ХАА-н Академийн Хэл ОУ-ын харилцааны институт 2015.05.13 5 жил
 1.  
Буриадын ХАА-н Академийн Газар зохион байгуулалт, Кадастр, Мелиорацийн  институт 2015.05.15 5 жил
 1.  
Эрхүүгийн Их сургуулийн Хөрсний Биологийн факультет 2015.05.20 5 жил
 1.  
ӨМӨЗО, ХААИС-ийн Ойн сургууль 2015.05.26 5 жил
 1.  
БНСУ-ын Инчеоны их сургуулийн Хот суурин, хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн сургууль 2015.12.05 5 жил
 1.  
ОХУ-ын Эрхүү хотын Биологи-Хөрсний факультет 2016.03.20 5 жил
 1.  
ОХУ-ын Новосибирск хотын Сибирийн Хэрэглээний Хоршооллын Их сургууль 2018.05.24 2 жил
 1.  
Турк улсын Диклегийн их сургууль 2018.11.10 5 жил
 1.  
Испани улсын Малага их сургууль 2018.11.25 2 жил
 1.  
БНХАУ-ын бүх Хятадын ХААИС 2020.01.09 5 жил