Эрхэм зорилго

АЛСЫН ХАРАА: НОГООН ИХ СУРГУУЛЬ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Тогтвортой ногоон хөгжлийг дэмжигч энтрепренер их сургууль байж баялаг бүтээгчдийг төрүүлнэ. 

ҮНЭТ ЗҮЙЛ: