ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                         ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                         

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ


ИСПАНИЙН МАЛАГА ИХ СУРГУУЛЬД МОНГОЛ СОЁЛЫН ӨДӨРЛӨГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА


https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/una-jornada-sobre-mongolia-acerca-la-cultura-de-este-pais-al-alumnado/?fbclid=IwAR3vP4eJXEOSdMSXFJTiiZwLjp-E8yauAQ_bX6p168uuE2EmD4LrbkHuikc ХААИС-ийн харъяа УГТХ-ийн Агроэкологи, Бизнесийн сургууль нь 2017 оноос эхлэн Испани улсын Малага Их Сургуультай хамтран ажиллаж байна. Тус хамтын ажиллагааны хүрээнд 2019-2020

2020-01-24 илүү…

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ


НЭРТ ЭРДЭМТЭН, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ДОКТОР ПРОФЕССОР Д.ЦЭРМААГИЙН НЭРЭМЖИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

НЭГ. ЗОРИЛГО Оюутан, судлаачдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чадавхийг дээшлүүлэх, мэдлэгийн хүрээг тэлэх, судлаачийн ёсзүйд

2019-11-17 илүү…

ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРҮҮД


ИЗРАЙЛ УЛСЫН AGRO STUDIES ХӨТӨЛБӨРТ ОЮУТАН ХАМРУУЛНА

Энэхүү хөтөлбөр нь Хөдөө аж ахуйн салбарт үйлдвэрлэлийн дадлага, туршлагыг онолын хичээлтэй хослуулсан хөдөө аж ахуйн сургалтын

2019-04-01 илүү…
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01